Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020

Výsledky prijímacieho konania do triedy 8-ročného štúdia

Výsledky prijímacieho konania do tried 4-ročného štúdia 


OZNAM PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV PRIJATÝCH NA ŠTÚDIUM

Zápis žiakov, ktorí boli prijatí, sa uskutoční na študijnom oddelení gymnázia 
od stredy 22. mája 2019 do pondelku 27. mája 2019 vrátane, v čase 7:30 - 15:30.
Pre žiakov, ktorí sa na štúdium nezapíšu do uvedeného termínu, stráca rozhodnutie o prijatí platnosť!

Na zápis nie je potrebné priniesť rozhodnutie o prijatí.
Je však potrebné priniesť si zápisný lístok, vydaný základnou školou, bez ktorého nie je možné zápis uskutočniť.

V prípade otázok ohľadom zápisu kontaktuje študijnú referentku p. Matulovú (037 69 330 31 alebo matulova@gpnr.sk).

PhDr. Martin Chudík
riaditeľ školy 

Novinky