Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

Deň otvorených dverí 2017 v štátnom archíve

archiv2017Dňa 8. septembra 2017 študenti VIII.OG navštívili štátny archív v Ivanke, kde sa konal deň otvorených dverí. Archív tento deň venuje vždy určitým zbierkam, ktoré má vo svojich fondoch a vytvorí tematickú výstavu, spojenú s odborným výkladom, výstavou vzácnych dokumentov a prehliadkou archívu. Tentoraz to bola téma vysťahovalectva zo Slovenska.

Na fotografiách máte možnosť vidieť výstavu najstarších a najvzácnejších dokumentov od polovice 14. storočia až po storočie dvadsiate – okrem iného erbové listiny (armálesy), ktoré uvádzajú do šľachtického stavu, mortuárium – dokument, ktorý oboznamuje s úmrtím šľachtica, genealogický šľachtický vývod, historické mapy, fotografie. Predstavené boli i stroje na prehliadanie prefotených dokumentov a matriky. Po prednáške a prehliadke výstavy s dokumentami mapujúcimi vysťahovalectvo sme sa presunuli do útrob depotov – priestorov, kde sa uchovávajú archivované dokumenty.