DÔLEŽITÉ OZNAMY

Oznam pre uchádzačov o 8-ročné štúdium s rozšíreným vyučovaním matematiky

Prijímacie skúšky na 8-ročné štúdium sa budú konať dňa 15. a 18. júna 2020 podľa zverejnených kritérií. Zákonným zástupcom príde pozvánka na prijímacie skúšky, ktorá bude obsahovať identifikačný kód, inštrukcie ku konaniu skúšky a inštrukcie, ako postupovať po zverejnení výsledkov prijímacej skúšky. Uchádzačom prajeme úspešné vykonanie skúšok!

Tu nájdete tlačivo "Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa"


Milí záujemcovia o štúdium na Gymnáziu na Párovskej ulici v Nitre! 
Na základe počtu získaných bodov boli vytvorené poradovníky prijatých žiakov.
 

Na základe rozhodnutia prijímacej komisie došlo dňa 27.5. k zmene počtu prijatých žiakov.

 
Prijatí žiaci potvrdia svoj záujem (prípadne nezáujem) o štúdium na priloženom tlačive (kliknite pre stiahnutie), ktoré odošlú do školy naskenované prostredníctvom e-mailu na adresu riaditeľa školy: riaditel@gpnr.sk, alebo odošlú tlačivo poštou, alebo ho odovzdajú priamo v budove školy v pondelok až štvrtok v čase od 8.00 do 12.00. Tlačivo treba odovzdať podľa pokynov ministerstva školstva najneskôr do 4. júna.

Žiaci, ktorí boli prijatí na obe formy štúdia na našom gymnáziu, odošlú obe tlačivá a potvrdia nástup len do jednej formy štúdia.

Neprijatí žiaci môžu doručiť do školy odvolanie voči neprijatiu, pretože ak sa uvoľnia miesta v poradovníku, oslovovaní budú žiaci nasledujúci v poradovníku, ale musia mať podané odvolanie.

Poslať tlačivo potvrdzujúce nástup na štúdium na našom gymnáziu alebo odvolanie voči neprijatiu môžete aj bez toho, aby ste mali v rukách rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí, tie Vám odošleme do piatku 29. mája.

Na základe tlačového vyhlásenia ministra školstva je vyučovanie na našom gymnáziu prerušené do odvolania.
Pre viac informácií kliknite SEM 


 O všetkých zmenách Vás budeme pravidelne informovať v systéme EDUPAGE a na webe školy.

PhDr. Martin Chudík
riaditeľ školy

Darujte nám 2 % z Vašich daní

dvepercenta obrVážení rodičia,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našom gymnáziu darovaním 2% z dane, a tým podporiť školu, do ktorej chodí Vaše dieťa. Môžete osloviť aj svojich priateľov, známych a rodinných príslušníkov. Stačí len uložiť a vyplniť tlačivá Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane a poslať ich na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo po Vašom dieťati do školy.

Za prejavenú podporu vopred ďakujeme!
Tlačivá na stiahnutie - editovateľné PDF - súbor je potrebné ULOŽIŤ a potom EDITOVAŤ
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
Postup pri vyplňovaní tlačív

Podrobnejší postup pri vyplňovaní tlačív - rozhodni.sk


Novinky