Úprava vyučovania v dôsledku mikroklimatických podmienok

Na základe odporúčania RÚVZ Nitra a vzájomnej dohody v dôsledku neoptimálnych mikroklimatických podmienok
nariaďujem v dňoch 17. - 21. 6. 2019 úpravu vyučovania a to nasledovne:
1. hodina:   8.00 – 8.30  
2. hodina:   8.35 – 9.05  
3. hodina:   9.10 – 9.40  
4. hodina:   9.55 – 10.25
5. hodina: 10.30 – 11.00
6. hodina: 11.05 – 11.35
7. hodina: 11.40 – 12.10

Prestávky budú trvať 5 minút a veľká prestávka bude 15 minút po 3. vyučovacej hodine.
Zároveň sa upravuje čas vydávania obedov a to od 11.15 – 13.15 hod.
Upozornenie! V prípade zmeny počasia, t.j. zníženia vysokých teplôt,
vyučovanie bude prebiehať v normálnom neskrátenom režime.
Študenti aj rodičia budú o takejto zmene deň vopred informovaní!

PhDr. Martin Chudík
riaditeľ školy

Novinky