Oznámenie o riaditeľskom voľne


Riaditeľ Gymnázia, Párovská 1, Nitra oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom,
že podľa § 150 ods. 5 zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
z prevádzkových dôvodov (maturitné skúšky) udeľuje riaditeľské voľno
žiakom nasledovných tried a v nasledovných dňoch: 

I.A, I.B, I.C, I.D, V.OG - pondelok 23.5., utorok 24.5

II.A, II.B, II.C, II.D, VI.OG - streda 25.5., štvrtok 26.5

III.A, III.B, III.C, IV.E, VII.OG - pondelok 23.5., piatok 27.5

Ostatné aktivity organizované školou budú  zverejnené cez EduPage.

                                                                                                   PhDr. Martin Chudík
                                                                                                          riaditeľ školy

Výberové konanie

Riaditeľ gymnázia vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

 Viac informácií získate po kliknutí na uvedenú pracovnú pozíciu.

Výsledky prijímacieho konania

Novinky